Socialt ansvar och jämställdhet

Kraft FF är en förening för alla. Vi skapar en gemenskap där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet eller nationalitet. Vi respekterar varandra och vi godkänner ingen diskriminering eller mobbning. Vi jobbar för en jämlik förening. 

I dagens Närpes har mer än 17 % av befolkningen ett annat modersmål än svenska och finska. Staden har länge varit en föregångare gällande flyktingmottagning, arbetskraftsinvandring och integration i Finland.  Fotbollen är en sport som spelas över hela hela jordklotet och alla förstår "fotbollens språk" oberoende av modersmål och hemland. Kraft FF spelar en viktig roll som en del av integrationsprocessen för nyanlända ungdomar och deras föräldrar i Närpes. 

Föreningen ordnar varje sommar i samarbete med Närpes stad en populär fotbollsskola med tillhörande fotbollslekis som är öppen för alla ungdomar vare sig de är aktiva inom fotboll eller vill pröva på sporten.