Kraft ff dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Kraft ff behandlar personuppgifter. Kraft ff följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Vilka personuppgifter behandlas

Kraft ff behandlar personuppgifter för att uppfylla uppdraget som förening, utveckla föreningen och följa lagen. Uppgifterna som behandlas förmedlas till oss direkt eller indirekt t.ex när du  tar kontakt med oss, blir medlem i föreningen eller besöker vår webbplats. Vanligtvis handlar det om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om agerande med Kraft ff på webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering.

Vad personuppgifter används till

En del av personuppgifterna vi behandlar är nödvändiga för att upprätthålla medlemskap i föreningen och sköta kommunikation. Andra personuppgifter behandlas för att kunna erbjuda och förbättra webbplatsen. Personuppgifter kan också behandlas i statistik- och marknadsföringssyfte.

Vem vi delar personuppgifter med

Kraft ff kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara samarbetspartners och myndigheter. En del av personuppgifterna utgör även allmänna handlingar, t.ex namn på spelare.

Var vi behandlar personuppgifter

Personuppgifter som Kraft ff samlar in behandlas inom EU/EES.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur vi skyddar personuppgifter

Kraft ff skyddar personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån anpassas efter uppgifternas känslighet och behandlingens risk. 

Dina rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter vi behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om personuppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att personuppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan man istället begränsa åtkomst så att uppgifterna endast är tillgängliga för lagliga skyldigheter.  

Varför vi använder cookies

Kraft ff använder cookies och dylika spårningstekniker för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera om Kraft ff användning av cookies, se vår cookiepolicy.

Hur du kontaktar oss

Har du fler frågor angående Kraft ff:s dataskydd kan du ta kontakt per e-post till marten.grandell@gmail.com. Registeransvarig, Närpes Kraft Fotbollsförening rf är registrerat i Finlands handelsregister under organisationsnummer 1453329-7.

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 24.05.2018